Doğal Küp Taş

0 Comments
küp taş döşemeleri

İnsanlık tarihi ile birlikte taşların hikayesi de bulunmaktadır. Doğal taşlar, insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski inşaat malzemelerinden biri olduğu gibi mimarlık ve sanat, aynı zamanda doğal taşların kullanım alanlarıdır. Ancak doğal küp taşlar ise zamanla patlatma ve kırma işlemlerinden sonra doğal küp taş halini alırlar.

doğal küp taş
doğal küptaşı

Doğal taşların tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte doğal küp taş uygulamaları daha sonra toplumların çevre düzenlemeleri ile yeniden şekillenerek ve işlenerek doğal küp taşı halini almıştırlar. Türklerinin Yaratılış Efsanelerinden Orhun Yazıları, Doğal taşlar zaman zaman kutsal sayıldığı dönemler olmakta birlikte Hititler ve Anadolu’da kutsal sayılan Havaşi taşına, Friglerde başlangıçta bir meteor taşıyla ilgisi olduğu bilinen Ana Tanrıça Kybele’ye kadar birçok mitolojik anlatılarda taşın önemli işlevler üstlendiği görülmektedir.

Buna benzer olguların tarihte taşlardaki bu canlılığa ve gizli güce inancın bir uzantısıdır. Özellikle Orhun yazıtlarının temel taşı biçiminde yer alırken, gücün ve azametin simgesi Aslan taş heykeller saray kapılarında, Orhun Yazıtlarına giden yolun iki tarafında, oradan esinlenerek de günümüzde Aslanlı Yol adı ile Anıtkabir’de ve kimi önemli devlet konutlarında kullanılmıştır. Taş döşeme ustası ve işçiliği günümüze kadar gelmiştir.

Nemrut dağındaki Antiokos’un mezarı ölüyü kötü ruhlardan korumak amacıyla taş ustalığı ile kartal ve aslan heykelleriyle çevrilmiştir.

Doğal Taş Çeşitlerine Göre Kullanım Alanları

 • Doğal Taşlar evlerimize duvar
 • Değirmen taşı
 • Küp Taşı
 • Oluk taşı (ark taşı)
 • Kuyu taşı (Kuyu ağızlarına konan yayvan taş)
 • Suluk taşı, çeşmelerde yalak taşı
 • Çakmak taşı,
 • Dibek taşı (buğdayı kabuğundan ayırmak için)
 • Ayak taşı merdivenlerin ilk basamağı olarak kullanılır
 • Binek taşı,
 • Fırın taşı
 • Dilek taşı
 • Siğil taşı
 • Göbek taşı hamamlarda kullanırı
 • Musalla taşı
 • Mezar taşı

Yukarında bahsedilliği gibi doğal taşlar olarak hayatımızda çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Doğal taşların kırılması ile belirli ebatlarda granit küp taşları haline getirilerek park ve bahçelerimizde zemin döşemelerine kadar hizmet alanları genişletilmiştir. Fakat Dolayısı ile taşlar insan yaşamında barınmadan korunmaya kadar çağlar boyunca insanla bütünleşen bir malzemedir.

Eski Mısırlılar Aswan granitlerini, Urartular volkanik tüfleri vardır. Hititliler bazalt taşlarını ve Helenistik dönem uygarlıkları mermerleri yoğun olarak kullanmışlardır. Ayrıca antik uygulamalarda taşın kaynağından yapının yerine malzeme taşınmasının kolaylığı ve ekonomiktir. Böylece bu durumun etkisi belirgindir. Ancak görsel etkide sınırlı kalındığında, çeşitlilik ve zenginliktir. Ancak arandığında uzak yörelerden ve ülkelerden de taşların getirildiği bilinmektedir.

Roma ve Bizans döneminde Bazalt taşı , Mermer, Kireçtaşı, Traverten taşı Volkanik Tüf taşlar

Kommagene Krallığı döneminde Adıyaman Nemrut Dağı’nda bulunan heykellerde Kireç taşları,

Selçuklularda Mermer taşları , Volkanik Tüf’ler ve yumuşak Kalkerler, Andezit taşı ve Bazalt taşı ile

Osmanlı döneminde Traverten, Mermer, Fosilli Kalker olan Bademli Küfeki taşı, Serpantin ve renkli Granit taşlar kullanılmıştır.

Ülkemizde dünyanın şimdiye kadar keşfedilmiş en eski yerleşik hayatı temsil eder. Böyelce Burası Göbeklitepe Tapınağı 40-60 ton ağırlığında T şeklindeki kireç taşı sütunlarının etrafında inşa edilmiştir. Bu taşlar üzerine kabartma figürler de işlenmiştir.

Çin seddinin yapımında kumtaşı, kireçtaşı ve granit taşlar kullanılmıştır.

Günümüzde doğal taşlar her ne kadar endüstri tarafından şekillendirilse de Taş, endüstriyel bir ürün değildir.

Küptaş ustası, granit küpleri doğru şekilde ve zeminin düzgün hazırlanmasını gerekir. Ayrıca, internet üzerinde veya yerel reklam panolarında da döşeme ustalarının ilanlarını bulabilirsiniz. Böylece Sosyal Medya ve iletişimden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca görüntülü küp taş döşeyen ustalarımızı inceleyebilirsiniz. Granit küptaş döşeyen ustalarımız ile ile de iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Telefon Et